fbpx

Konsultacje przed wyborem liceum i studiów

Oferujemy konsultacje przed wyborem liceum i studiów (również zagranicą) oraz tutoring i coaching młodzieżowy. Zdajemy sobie sprawę, że każdy z naszych klientów ma własne preferencje edukacyjne i zawodowe. Są one ściśle ze sobą powiązane, dlatego naszym zadaniem jest zbadać potrzeby klienta i dobrać do nich odpowiednią ścieżkę edukacyjną, a co za tym idzie także zawodową.

W trakcie wielu lat praktyki wykształciliśmy model pracy, dzięki któremu jesteśmy w stanie skutecznie zidentyfikować umiejętności i talenty klienta. W efekcie możemy mu zaproponować indywidualnie opracowaną ścieżkę kariery.

Należy pamiętać, że nasi doradcy nie są edukatorami i nauczycielami, ale tylko pomocnikami, którzy poprzez rozmowę z klientem pomagają w odkryciu jego najważniejszych potrzeb edukacyjnych. To klient, będąc świadomym przedstawionej oferty, musi dokonać wyboru. My możemy mu jedynie doradzić odpowiednią dla niego drogę.

Dlaczego warto skorzystać z konsultacji TalentMap?

Oferujemy profesjonalne konsultacje przed wyborem studiów lub liceum. W dzisiejszym złożonym świecie edukacja i kariera wymagają odpowiedniego przygotowania i świadomych wyborów. W TalentMap doskonale rozumiemy, że każdy klient ma swoje własne preferencje edukacyjne i zawodowe, dlatego oferujemy kompleksowe konsultacje, które pomogą Ci znaleźć odpowiednią ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Nasza oferta obejmuje konsultacje przed wyborem liceum i studiów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto, oferujemy także tutoring i coaching młodzieżowy, które dodatkowo wspierają rozwój i osiągnięcia uczniów. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam opracować skuteczny model pracy, który pozwala nam skrupulatnie identyfikować umiejętności i talenty naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie opracować indywidualną ścieżkę kariery, która uwzględnia ich potrzeby i cele.

Należy podkreślić, że nasi doradcy nie pełnią roli edukatorów czy nauczycieli, lecz są wsparciem, które poprzez rozmowę i analizę pomaga klientom odkryć ich najważniejsze potrzeby edukacyjne. To klient, będąc świadomy przedstawionej oferty, podejmuje decyzję. Nasza rola polega na udzieleniu mu odpowiednich wskazówek dotyczących ścieżki do wyboru. W naszej pracy wykorzystujemy sprawdzone i znormalizowane testy, które umożliwiają nam dogłębne zrozumienie motywacji klientów, identyfikację ich mocnych i słabych stron intelektualnych oraz ocenę ogólnego poziomu ich potencjału rozwojowego. Dostosowujemy testy do indywidualnych potrzeb klienta, aby móc przedstawić jak najbardziej kompleksowy obraz ich możliwości, talentów i ograniczeń.

Warto jednak pamiętać, że testy to nie wszystko. Czasem niezwykle cenną wiedzę możemy uzyskać od osób, które na co dzień pracują w danej dziedzinie. Dlatego w naszej ofercie zapraszamy uczniów do pogłębionych rozmów z nauczycielami i praktykami różnych przedmiotów. Taka interakcja pozwoli uczniom sprawdzić swój realny potencjał w danej dziedzinie i zweryfikować wyobrażenia na temat codziennej pracy w tej dziedzinie.

Przykładowy pakiet podstawowy 13-15 lat (od 500 PLN):

  • Rozmowa z uczniem i/lub z Rodzicami w celu zbadania potrzeb (ok. 30 minut)
  • Rozmowa z doradcą w celu zbadania motywacji, chęci ucznia (60-90 minut)
  • Różnorodne testy diagnostyczne rekomendowane w wyniku rozmowy (online lub na miejscu – zależnie od testu)
  • Rozmowa feedbackowa wraz z rekomendacją szkół (60-90 minut)

Przykładowy pakiet podstawowy 16-20 (od 800 PLN):

  • Rozmowa z licealistą i/lub z Rodzicami w celu zbadania potrzeb (ok. 30 minut)
  • Test diagnostyczny badający potencjał (online lub na miejscu – zależnie od testu)
  • Rozmowa z doradcą w celu zbadania motywacji, chęci ucznia (60-90 minut)
  • Rozmowa feedbackowa wraz z rekomendacją szkół (60-90 minut)

Jak wyglądają nasze testy?

W naszej pracy korzystamy z wielu sprawdzonych, znormalizowanych testów, pozwalających na pogłębiony wgląd w motywacje klientów, rozpoznanie słabych i mocnych stron ich umysłów czy określenie ogólnego poziomu sprawności intelektualnej oraz poziomu potencjału rozwojowego.

Testy dobieramy zależnie od potrzeb klienta w taki sposób, by pozwoliły nakreślić jak najpełniejszy obraz jego możliwości, talentów, ale także ograniczeń. Dlatego badamy nie tylko potencjał, ale także motywacje – wierzymy, że w ten sposób możemy dowiedzieć się najwięcej, by jak najlepiej zarekomendować dalsze działania.

Używamy różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych. Dobieramy je, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Poniżej prezentujemy te, z których najczęściej korzystamy:

Badanie potencjału
Testy – badanie zdolności

:: TEST GIA/TST

Normatywne narzędzie psychometryczne, które pozwala przede wszystkim na badanie inteligencji płynnej. Określa potencjał rozwojowy, szybkość przyswajania wiedzy, nowych umiejętności i zasad działania.

To zestaw testów zdolności, mierzących obszary takie jak: rozumowanie werbalne, analiza danych numerycznych i orientacja przestrzenna.

Przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. (16+)

:: WISC®-V – skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci 

To najnowsza wersja (wydanie piąte) najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku do 16 lat.

:: TZJ – Test zdolności Językowych

Test przeznaczony do diagności zdolności językowych, rozumianych jako zdolności do nauki języków obcych. Przeznaczony dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów liceów i osób dorosłych.

ROZMOWY

Wierzymy, że testy to nie wszystko. Warto czasem sięgnąć po wiedzę kogoś, kto na co dzień ma styczność z dyscypliną, która nas interesuje. Dlatego w naszej ofercie zapraszamy uczniów do pogłębionych rozmów z nauczycielami i praktykami różnych przedmiotów. Pozwolą uczniowi sprawdzić swój realny potencjał w danej dziedzinie, a czasem też – zweryfikować wyobrażenia o tym, jak wygląda codzienna w niej praca.

Testy – badanie motywacji

:: Reiss Motivation Profile

Reiss School Motivation Profile (RSMP) to profil motywacyjny dedykowany młodzieży w wieku od 16 do 25 lat. Kwestionariusz dla młodzieży RSMP pokazuje mocne strony młodych osób oraz pomaga podjąć decyzje przy wyborze zawodu, tak aby był on świadomy i w zgodzie z jej talentami. Opis w raporcie zawiera możliwy kierunek, ale dopiero analiza z doradcą pozwala na doprecyzowanie i najbardziej świadomy wybór szkoły, wybór zawodu czy kierunku rozwoju.

Ponadto kwestionariusz RSMP pokazuje preferowany sposób zdobywania wiedzy, a w przypadku ewentualnych problemów w szkole, diagnozuje ich możliwe źródła. Prof. Steven Reiss pokazał, że ekstremalne wartości w przypadku 6 motywatorów mogą być przyczyną problemów w szkole.

Reiss Motivation Profile(RMP) jest przeznaczony dla osób pracujących i pozwala poznać te motywacje i potrzeby, których zaspokojenie jest podstawą do spełnionego życia zawodowego i prywatnego.

:: Test osobowości PERSO.IN®

Test osobowości PERSO.IN® to polskie narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu bada się wyniki aż 30 cech osobowości. Po uzupełnieniu ankiety zaznaczone odpowiedzi są analizowane i wyliczany jest wyniki osobowości badanego. Na ich bazie tworzony jest spersonalizowany raport, który pokazuje naturalne predyspozycje i zawiera instrukcje, jak wykorzystać osobowość w życiu prywatnym i zawodowym. Całość stosowana jest do lepszego poznania siebie, rozwoju osobistego lub w celach zawodowych – w rekrutacji i doradztwie zawodowym.

Test dla osób od 16 roku życia.

:: BrainCore – Test Predyspozycji Zawodowych 

To narzędzie pozwalające na sprawdzenie, które z cech niezbędnych na współczesnym rynku pracy uczeń posiada odpowiednio rozwinięte, a które można wzmocnić i udoskonalić. Wyniki testu wskazują również branże zawodowe – w kolejności od tych najlepiej dopasowanych do obecnych kompetencji i zainteresowań młodego człowieka. Pomagają też zaplanować ścieżkę edukacji, wskazując jakie szkoły i uczelnie warto wybrać, by uzyskać wymarzony zawód. 

Test dla osób od 12 roku życia.

ROZMOWY

I znów – wyniki testów to jedno. My jednak wierzymy, że uzupełnione o wynik pogłębionej rozmowy z profesjonalnym doradcą, pozwolą zobaczyć klarowniejszy obraz całości i ewentualnie podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu tutoringowego lub coachingowego.